Woordvoerder:

  • Algemene bestuurlijke zaken
  • Veiligheid & Openbare orde
  • Schaalsprong, verstedelijkingsagenda, regionale samenwerking
  • Wonen
  • Vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting).
  • Ruimtelijke ordening (Omgevingsvisie).
  • Beheer openbare ruimte (groen/grijs/water).